Arnošt Szabó

Arnošt Szabó 5   🌄  

Arnošt Szabó

Arnošt Szabó, v r. 1945 byl jako čs. styčný důstojník u 112. okupační správy britské armády v Německu, kde vyhledával vězněné a zavlečené občany dřívější ČSR k jejich repatriaci do vlasti.