Múzeum letectva Košice 2006

Múzeum letectva Košice 2006

Fotografie exponátov Múzea letectva v Košiciach.