Baterie Crisbecq

Baterie Crisbecq

Německá dělostřelecká baterie (tedy to co z ní zbylo) ve vnitrozemí pláže Utah, Normandie