Národné letecké dni Piešťany 2010

Národné letecké dni Piešťany 2010

4. Národné letecké dni